Sales Assistant

TỔNG QUÁT / SUMMARY
Chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về marketing và bán sản phẩm được chỉ định, đặc biệt các mặt hàng trang trí nội thất có trong kho: thảm, giấy dán tường, khóa và phụ kiện cửa ….
Hỗ trợ quản lý chất lượng sản phẩm
Responsible for supporting sales and marketing activities of assigned product range to assigned accounts or regions, specializing in indoor decoration in stock such as Carpet, wallpaper, Hardware,…
Supporting control the quality and consistency of product, delivery.

TRÁCH NHIỆM CHÍNH / PRIMARY RESPONSIBILITIES
1. Soạn thảo Báo giá, hồ sơ thanh toán, thanh lý hợp đồng, quyết toán để Nhân viên Kinh Doanh (KD) hoặc trưởng phòng KD kiểm tra và xác nhận trước khi trình cho BGĐ duyệt.
Prepare quotation, payment document, finalized contract for Sales/Marketing Executive (SM) or Sales Manager to check & confirm before submitting to BOD for approval.

2. Hỗ trợ soạn mẫu, catalog cho đội ngũ Kinh Doanh.
Support to prepare the samples/ catalog for Sales team.
Theo dõi/ quản lý trực tiếp cùng nhân viên KD và báo cáo việc tồn kho cho bộ phận Kế toán + Ban Giám Đốc.
To follow/monitor directly with ME and report inventory to Accounting Department + BOD.

3. Hỗ trợ kiểm soát qui trình bán hàng với nhân viên KD và các bộ phận liên quan.
Theo dõi các khoản phải thu từ hợp đồng mua bán, tiến độ giao hàng và biên bản hồ sơ bàn giao nghiệm thu cùng NVKD.
Support to monitor Sales’s process with SM and other related Departments.
To follow receivable from Sales contract, delivery schedule and handover documents.

4. Chịu trách nhiệm điều phối giao nhận hàng hóa từ kho cho khách hàng/đại lý.
Responsible for coordinating to deliver goods from Warehouse to clients/ Agents.
Chuẩn bị phiếu giao nhận, liên hệ khách hàng, theo dõi tiến trình giao nhập và tổng hợp lại Phiếu Giao Nhận bảng gốc để gởi bộ phận Kế Toán ghi nhận lại. Bảng mềm sẽ được gởi đến những bên liên quan.
Prepare Delivery slip, contact with clients, follow delivery process and collect original “Delivery Slip” and submit it to Account Department for recording. Soft copies will sent to involved personnel.

5. Theo dõi hàng hóa tồn kho. Kiểm tra chéo với bộ phận kế toán và bộ phận giao nhận để đảm bảo cập nhật chính xác lượng hàng hóa tồn kho.
Follow Stocked goods inventory. Cross check with Accounting Department & Logistic Department to ensure the goods inventory will be updated correctly.

6. Hoàn tất, cập nhận các dữ liệu về danh sách khách hàng.
Maintain and update customers database.

7. Hỗ trợ triển khai và hoàn thiện các hoạt động bán hàng đặc biệt để tăng doanh thu.
Supporting to develop and implement special sales activities to increase turnover.

8. Hỗ trợ tìm kiếm các nhà cung cấp và đối tác làm tài liệu Marketing, bán hàng như: Mẫu, Tờ rơi, Catalog, …
Supporting to find suppliers to do Marketing tools like: Swatches, Brochures, Catalog, …

9. Hỗ trợ Sales các công việc bán các sản phẩm và dịch vụ của Công ty cho khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng.
Supporting Sales for selling assigned company products and services to current and potential clients.

10. Các nhiệm vụ được giao khác
Other duties as assigned.

TRÁCH NHIỆM KHÁC / ADDITIONAL RESPONSIBILITIES

1. Tham gia các hoạt động marketing như hội thảo, triển lãm thương mại, và các sự kiện marketing từ xa.
Participate in marketing events such as seminars, trade shows, and telemarketing events.

2. Phối hợp sắp xếp lịch vận chuyển, giao hàng và các dịch vụ khác liên quan.
Coordinate shipping schedules and delivery of merchandise and services.

3. Duy trì tác phong chuyên nghiệp và cách cư xử đúng mực để nâng cao hình ảnh của Công ty.
Maintain professional appearance and behaviour to uphold a positive company image.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN CÓ / KNOWLEDGE AND SKILL REQUIREMENTS
1. Các kỹ năng cơ bản đọc, viết và tính toán tương đương trình độ phổ thông trung học.
Competent reading, writing, and arithmetic skills required. This is normally acquired through a high school diploma or equivalent.

2. Chịu khó, khả năng diễn đạt, khả năng soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, kỹ năng diễn đạt và giao tiếp tốt.
Hard-working, ability to develop and deliver presentations. Ability to create, compose, and edit written materials. Strong interpersonal and communication skills. Knowledge of advertising and sales promotion techniques. This is normally acquired through a combination of the completion of a College’s Degree.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG / BENEFITS FOR YOU
– Chính sách và quyền lợi: lương thưởng tháng 13, xem xét lương hằng năm.
Policies and benefits: 13th month salary, salary review yearly.
– Bảo hiểm và ngày phép theo quy định Luật Lao động, bảo hiểm tai nạn, v.v.
Insurance regime and holidays according to the current regulations of the Labor Law, Accident Insurance, etc.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp & năng động: cơ hội đào tạo, sinh nhật, YEP, v.v.
Professional & dynamic working environment: training opportunities, birthday, YEP,etc.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC / WORKING CONDITIONS

Điều kiện làm việc trong môi trường văn phòng bình thường.
Working conditions are normal for an office environment.

SEND YOUR CV

Kinh nghiệm / Experience
Yêu cầu: ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales hoặc Sales support/ Sales Admin.

Chức vụ / Position
Nhân viên / Staff

Hình thức làm việc
Toàn thời gian / Full-time

Tài liệu yêu cầu / Required documents

CV

Ngôn ngữ tài liệu / Language

Tiếng Anh / English