Caravelle Hotel Sài Gòn

Khu vực sử dụng:
Phòng, Hành lang, Ballroom, Pre-function room, VIP Lounge, President roon, Cầu thang, v.v…

Địa điểm dự án:
Hồ Chí Minh

Sản phẩm:
Thảm lông cừu Axminster và Thảm Handtufted

Thời gian hoàn thành
01/2020

    For More Details Visit the website


    Visit Now

    Download Brochure