Crowne Plaza Phú Quốc

Khu vực sử dụng:
Phòng khách sạn, Villas, Lobby, Gym, Teen Game, Ballroom, Pre-function, Spa, Kids Club, Văn phòng, v.v…

Địa điểm dự án:
Kiên Giang – Phú Quốc

Sản phẩm:
Thảm lông cừu Axminster |Thảm dệt tay Hand-woven |Sàn Vinyl

Thời gian hoàn thành:
08/2020

Sản phẩm được sử dụng

    For More Details Visit the website


    Visit Now

    Download Brochure