Crowne Plaza Phú Quốc

Khu vực thi công:
Bedroom – Lobby

Địa điểm dự án:
Kiên Giang – Phú Quốc

Sản phẩm:
Thảm lông cừu Axminster & Thảm dệt tay Handtufted

Thời gian hoàn thành
08/2020

  • Thảm lông cừu Axminster - Bedroom

Sản phẩm được sử dụng

For More Details Visit the website


Visit Now

Download Brochure