Grand Mercure Văn Miếu

Khu vực thi công:
Phòng ngủ, Hành lang, Sảnh

Địa điểm dự án:
Hà Nội

Sản phẩm:
Thảm lông cừu Axminster

Thời gian hoàn thành
2020

Sản phẩm được sử dụng

For More Details Visit the website


Visit Now

Download Brochure