Product Code: R309 Retro - R3097

Bộ sưu tập: Retro
Cấu trúc sợi: Sợi vòng, cao, thấp
Thành phần sợi: 100% sợi “Hyflex” nhuộm chuyên sâu
Đế thảm: Nhựa PVC gia cố lớp sợi thủy tinh
Chiều cao sợi: 2.5mm – 5.0mm (+-0.5mm)
Tổng độ dày: ~ 6.5mm (+- 0.5mm)
Kích thước: 500mm x 500mm
Phương pháp lắp đặt: Brick, quarter turn
Khu vực sử dụng: Mật độ đi lại caoDownload PDF Catalogue

For More Details Visit the website


Visit Now

Download Brochure